Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 47
Vis dagsorden

ANLÆGSREGNSKABER, DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

Mørkhøj Fri Børnehave
Mørkhøjvej 149, 2730 Herlev

Tagrenovering

Bevilget 16.09.98 150.000 kr.
Forbrugt 96.834 kr.

Mindreforbrug 53.166 kr.

Mindreforbruget skyldes, at lavestbydende ved licitation var væsentlig under øvrige tilbud samt ejen- domsafdelingens kalkulation.

Børneinstitutionen Nøddehegnet
Tobaksvejen 24, 2860 Søborg

Vandskade i tagkonstruktion

Bevilling 14.04.99 1.395.000 kr.
Forbrugt 993.587 kr.
Mindreforbrug 401.413 kr.

Mindreforbruget skyldes, at omkostningerne til afrensning af skimmelsvamp på bygningsdele som er bevaret har været væsentlig mindre end frygtet.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at regnskaberne godkendes,

at mindreforbruget på 53.166 kr. vedr. Mørkhøj Fri Børnehave tilbageføres til kommunens kasse, og

at mindreforbruget på 401.413 kr. vedr. Børneinstitutionen Nøddehegnet med fradrag for medfinansiering af vandskade af børnehaven Højmarksvej på 250.000 kr. dvs. 151.413 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 16.09.1998, sag nr. 177
BR 14.04.1999, sag nr. 89

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.