Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 42
Vis dagsorden

MEDDELELSER:

a.

DISPENSATION FRA FOLKESKOLELOVEN

Børne- og kulturforvaltningen har fremsendt ansøgning fra Enghavegård skole, Høje Gladsaxe skole og Marielyst skole til Undervisningsministeriet om fravigelse af folkeskolelovens bestemmelse om, at den daglige undervisningstid på 1. – 2. klassetrin højst kan være 5 lektioner. Skolerne ønsker at kunne planlægge med op til 6 lektioner om dagen.

Endvidere er der fremsendt ansøgning fra Enghavegård skole og Søndergård skole om dispensation fra folkeskolelovens krav om uddannelse, idet skolerne ønsker at lærere og pædagoger kan varetage under- visningen i børnehaveklasse og på 1. og 2. klassetrin uden at det nødvendigvis er samordnet indskoling.

Alle ansøgninger er i deres indhold ikke forskellige fra tidligere fremsendte ansøgninger.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.


b.

OVERENSKOMST ’99 – LÆRERNES ARBEJDSTIDSAFTALE

Torsdag 24.02.2000 sluttede forhandlingerne med Gladsaxe Lærerforening – uden et fælles resultat. Arbejdstidsaftalen skal herefter udmøntes på den enkelte skole – efter lokale forhandlinger.

Pausetidens størrelse for lærerne var den afgørende knast i forhandlingerne.

Børne- og kulturforvaltningen orienterer yderligere om sagen på mødet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningen uddelte på mødet:

1. ”Timeressourcerne i folkeskolen 2000/2001” (tværspapiret”) af 21.03.2000.

2. Skrivelse fra lærere på Buddinge skole af 16.03.2000.

3. Skrivelse fra lærerne på Værebro skole af 16.03.2000.

4. Skrivelse fra Trine Græse af 08.03.2000.

Til efterretning.

Tirsdag den 11.04.2000 (kl. 20 – 22) holdes Skolerådsmøde om sagen.


c.

SKOLESTARTKONFERENCEN DEN 19.-21.03.2000

Gladsaxe Kommune har i dagene 19.-21.03.2000 afholdt en konference for venskabsbyerne: Sutton,
Gagny, Wilmersdorff og Minden.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.


d.

MISTANKE OM SEKSUEL KRÆNKELSE

Børne- og kulturforvaltningen orienterede om den politianmeldte sag fra Søborg skole.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.


e.

ÅRSMØDE I KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING

Mandag den 15.05.2000 afholdes årsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.


f.

”DAGPLEJENS BILLEDER”

Børne- og kulturforvaltningen omtalte en lille publikation, hvor kommunens dagplejere og dagplejepædagoger i ord og billeder fortæller om deres dag fra start til slut.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.