Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Dagsorden for Miljøudvalgets møde nr. 5
torsdag den 15. maj 2008, kl. 16:30
sag nr. 37 - 47
37Budget 2009-2012, målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder for Miljøudvalgets område
38Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2008, drifts- og anlægsudgifter
39Gladsaxedag 23.08.2008
40Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme
41Orientering om screening og certificering af kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet
42Beretning om miljøindsatsen i 2007 og 2008
43Afrapportering af Agenda 21, borgerprojekter
44Her kommer evt. en sag på en tillægsdagsorden
45Vedtagelse af beredskabsplan for vandforsyningen
46Bagsværd Søpark, forslag til plejeplan, anlægsbevilling
47Meddelelser


Medlemmer:Tilforordnede:
Trine Henriksen
Mette Marie Schmidt
Trine Græse
Ole Skrald Rasmussen
Ebbe Skovsgaard
Gunnar Svendsen
Henning Duvier Stærmose
Philip Hartmann
Carsten Sølyst
Jens Frederik Bastrup
Marcello Castrone
Thomas Engell