Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 93
Vis dagsorden

Status for den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

Byrådet godkendte 01.10.2008, sag nr. 155, den overordnede udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorring 3.

Miljøudvalget behandlede på møde 25.09.2008, sag nr. 78, spørgsmål om elementer i tarif for nye fjernvarmekunder, at nye kunder tilbydes finansiering af omkostninger ved tilslutning af fjernvarme, og at aftale med HNG om eventuel kompensation forelægges udvalget, når denne foreligger.

For at sikre at udbygningsplanen realiseres på et så oplyst grundlag som muligt, har forvaltningen valgt yderligere at undersøge den eventuelle kompensationsbefaling til HNG, samt hvorvidt ændringen i oliepriser kan forrykke projektets privat- og samfundsøkonomiske rentabilitet.

Som følge af at disse supplerende undersøgelser skal gennemføres, samt at den hidtidige tidsplan har været meget presset, vil konsekvensen af de supplerende undersøgelser være, at tidsplanen for projektet bliver forrykket et år.

Sagen forelægges udvalget på ny, når de supplerende undersøgelser foreligger.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

BR 01.10.2008 sag nr.155
MIU 25.09.2008 sag nr. 78
ØU 09.09.2008 sag nr. 314
MIU 28.08.2008 sag nr. 69
ØU 22.04.2008 sag nr. 7
MIU 27.03.2008 sag nr. 19

MIU:

Til efterretning.