Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 89
Vis dagsorden

Ændring af åbningstiderne i grønt IDÈcenter

grønt IDÉcenter har siden åbningen i august 2004 haft åbningstider mandag-torsdag kl. 14.00-18.00 og lørdag kl. 10.00-14.00. De lange åbningstider skulle sikre borgernes mulighed for at komme i centret udenfor normal arbejdstid.

Dette foreslås nu ændret, så ressourcerne mere målrettet kan indgå i udadvendte kampagner som miljøuge, elsparekampagner eller grøn dag på genbrugsstationen.

Det har vist sig, at det personlige fremmøde i centret ikke er så stort om forventet, idet borgerne – som i tilsvarende centre – oftere henvender sig pr. e-mail eller telefon. Derfor ændrede centret i 2006 strategi, så medarbejderne i højere grad møder borgerne dér, hvor de færdes i hverdagen.

De lange åbningstider begrænser centrets mulighed for at være mere udfarende. Samtidig viser statistikken, bilag a, at borgerne ikke gør mere brug af de sene åbningstimer end af timerne tidligere på dagen.

Det foreslås derfor, at de nuværende faste åbningstider reduceres til mandag kl. 14.00-18.00 og torsdag kl. 14.00-18.00. Borgerne vil fortsat være velkomne i centret på alle tidspunkter, hvor de ansatte er til stede og ikke optaget af møder m.v. Reduktionen vil heller ikke medføre indskrænkninger i centrets funktion som mødelokale. Der kan bruges mere tid på planlægning af eksterne aktiviteter, som herved styrkes. Der vil ikke være økonomiske konsekvenser af de ændrede åbningstider.

Den ændrede åbningstid foreslås at træde i kraft fra 01.01.2009 samtidig med, at rådhusets åbningstider ændres.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at åbningstiderne i grønt IDÈcenter ændres for at styrke de udadvendte aktiviteter, så de faste åbningstider fra 2009 er mandag kl. 14.00-18.00 og torsdag kl. 14.00-18.00.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 24.08.2006 sag nr. 67

Bilag a: Statistik for grønt IDÈcenter

Bilag:

Bilag a grønt idecenter.pdf

MIU:

Tiltrådt.