Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 36
Vis dagsorden

Meddelelser


Trine Henriksen nævnte, at haveforeningen 4. juli ønsker at få kloakeret (Forvaltningen følger op på henvendelsen).

refererede, at Grøn dag på genbrugsstationen var en succes og at alle genbrugsbeholdere blev solgt.

Gunnar Svendsen spurgte, hvornår en ny batteribeholder ved Aldi sættes op.

Ole Skrald
Rasmussen påpegede, at flere af HCS´s biler ikke har partikelfilter (Forvaltningen følger op).