Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 27
Vis dagsorden

Renovering af kloakanlæg i Gladsaxe Kommune 2007,
anlægsregnskab


Der var i budget 2007 afsat 10.533.000 kr. til renovering af kloakanlæg. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ledningsstræk på dele af følgende veje er blevet renoveret:

Vandtårnsvej 735 m
Hermelinvænget 167 m
Værebro – Nord for Ring 4 1068 m
Værebro – Syd for Ring 4 5073 m
Durup Alle 134 m
Krydsning af M3 192 m
Total 7369 m

Herudover er der foretaget TV-inspektion af diverse ledningsstræk samt renovering af diverse stik og brønde. Samtidig er der foretaget renovering af udvalgte pumpestationer og opsat regn- og flowmålere.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling 10.533.000 kr.
Forbrug 10.524.621 kr.
Mindreforbrug 8.379 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.