Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Mødedato: 05.12.1995
Sagsnr.: 713
Vis dagsorden

BEMYNDIGELSER, UDLÆGSFORRETNINGER

Bemyndigelse til at foretage udlæg i henhold til lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (inddri-velsesloven) bedes givet til

pantefoged Inge Kjellerup,

som er beskæftiget i inkassogruppen i administra-tions- og skatteforvaltningen, opkrævningsafde-lingen.

Samtidig meddeles, at bemyndigelsen er inddraget hos

pantefoged
Annette Rasmussen,

da hun ikke længere er ansat.

Administrations- og skatteforvaltningen indstil-ler, at bemyndigelse godkendes til Inge Kjellerup.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.