Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 44
Vis dagsorden

LUNDEVANG SKOLE, LEJE AF PAVILLONER

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22.02.2000, sag nr. 38 blev perspektivdelen vedrørende specialundervisning og andre støtteforanstaltninger i folkeskolen behandlet.

I den forbindelse blev det anbefalet at der opstilles midlertidige pavilloner på Lundevang skoles areal fra 01.08.2000.

Teknik- og Miljøudvalget har i sit møde 13.03.2000, sag nr. 81, tiltrådt en midlertidig placering af pavilloner på 3 år.

Pavillonerne er på henholdsvis ca. 100 m2 og ca. 75m2 og indeholder hver et grupperum, garderobe og toilet.

Totaludgiften er for 3 år overslagsberegnet til 1.350.000 kr.

Udgiften til leje, drift, etableringomkostninger, inventar og udstyr vil for perioden 01.08.2000 til 31.12.2000 beløbe sig til 618.000 kr. Denne udgiftspost er der ikke afsat ressourcer til på anlægsbudgettet.

For indeværende driftsår kan børne- og kulturforvaltningen pege på finansiering (5måneder) inden for centrale konti. Det samme kan gøre sig gældende for etableringen af en mindre legeplads.

For budget 2001 og flg. år rejses sagen i forbindelse med budgetlægningen. Imødekommes ønsket ikke hér, vil der skulle foretages en omprioritering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme.

Arbejderne udbydes som hovedentreprise i bunden licitation.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 56.

Pavillonerne ønskes klar til brug 01.08.2000 og nedtaget 01.08.2003.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der lejes pavilloner for 3 år,

at udgiften i indeværende år 618.000 kr., finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme,

at at finansieringen for 2001 og frem til 2003 rejses ved budgetlægningen,

at udbudsformen godkendes, og

at ejendomsafdelingen varetager udbud og byggeledelse,

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

TMU 13.02.2000, sag nr. 81
BUU 22.02.2000, sag nr. 38

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Lars Abel var ikke til stede.