Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 28
Vis dagsorden

Sanering af vandledninger 2007, anlægsregnskab

I budget 2007 blev der afsat 11.565.000 kr. til sanering af vandledninger. Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ledningsstræk på dele af følgende veje er blevet renoveret:

Vadbro 189 m
Skjulet 250 m
Vandkarsevej 1075 m
Lupinmarken 88 m
Søborg Hovedgade 232 m
Vandtårnsvej – Etape 3 615 m
Total 2449 m

Herudover er der indkøbt materialer til renovering af vandledninger i 2008 på Gladsaxe Ringvej (1400 m) og Grønnemose Alle (1200 m).

Desuden har der i 2007 været udgifter til ledningsrenovering af Rosenkæret og Vandtårnsvej Etape 1 og 2. Ledningsstrækninger som figurer på anlægsregnskabet for 2006.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab herfor:

Bevilling 11.565.000 kr.
Forbrug 10.558.539 kr.
Mindreforbrug 6.461 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales, idet forbruget korrigeres til 11.558.539 kr.

Til Økonomiudvalget.