Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 99
Vis dagsorden

Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005,
anlægsregnskab


Der planlægges fremover på opfordring fra Fællesudvalget, at der løbende aflægges regnskab for anlægssager, så snart de er afsluttet.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab

Bevilling til udgifter 6.113.420 kr.
Forbrug i alt 3.980.524 kr.
Mindreforbrug 2.132.896 kr.

I perioden har Gladsaxe Kommunes opkrævning været tilpasset det forventet det mindreforbrug. Revision har vist, at Gladsaxe har betalt 758.956 kr. for meget, hvilket tilbagebetales i 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling til indtægt på kr. 758.956 kr., finansieret af indtægt fra Mølleåværket.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

MIU:

Anbefales.