Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 46
Vis dagsorden

STENGÅRD SKOLE, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejde:

STENGÅRD SKOLE

Renovering af ventilationsanlæg i SFO Stenrosen.

Bevilget:
Byrådet 08.12.1999 sag nr. 221 30.000 kr.
Forbrugt: 30.000 kr.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 08.12.1999, sag nr. 221

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.