Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 32
Vis dagsorden

Revideret aftale om miljøsamarbejde

Økonomiudvalget besluttede 11.01.2000 at indgå et formaliseret miljøsamarbejde med Søllerød Kommune, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Dengang var kravet, at kommunernes tilsynsarbejde skulle styrkes blandt andet gennem øget samarbejde.

Den oprindelige samarbejdsaftale, jfr. bilag a, er efterhånden forældet. Blandt andet er der med amtets nedlæggelse overført en række nye opgaver til kommunerne, og Søllerød er efter sammenlægning med Birkerød blevet til Rudersdal Kommune. Derfor besluttede styregruppen i 2007 (miljøcheferne i de 4 kommuner) at lave et udkast til en revideret samarbejdsaftale,
jfr. bilag b.

Ændringerne i samarbejdsaftalen ændrer ikke samarbejdets karakter. Hver kommune har fortsat fuld myndigheds suverænitet inden for egne grænser. Den nye samarbejdsaftale omfatter nu de områder, der aktuelt indgår i samarbejdet. Udvidelsen er sket på områderne Agenda 21, natur og grundvand.

Samarbejdsaften indeholder et afsnit om udvidelse af antallet af samarbejdskommuner. En udvidelse kan blive aktuel, hvis det påbegyndte samarbejde med Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Frederiksberg Kommune ønskes formaliseret. Dette skal i givet fald behandles politisk.

Udkastet til ny samarbejdsaftale er til politisk behandling i alle fire kommuner.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at udkast til revideret samarbejdsaftale godkendes,

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

TMU 13.12.1999, sag nr. 202

Bilag a: Samarbejdsaftale, december 1999
Bilag b: Udkast til samarbejdsaftale, 2008

Bilag:

bilag_a_miljøsamarbejde.pdf bilag_b_miljøsamarbejde.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.