Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 91
Vis dagsorden

Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning,
anlægsregnskab


Byrådet meddelte 14.11.2007, sag nr. 180, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 425.000 kr. og til indtægter på i alt 275.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Søborg Seniorbofællesskab.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til varmecentral i bebyggelsens fælleshus, tilslutning til SRO, konsulenthonorar mv. Varmen distribueres fra varmecentralen via bebyggelsens eget interne fordelingsnet til 24 seniorboliger og et fælleshus.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter 425.000 kr.
Udgift i alt 330.111 kr.
Mindreforbrug 94.889 kr.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 25 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter 275.000 kr.
Indtægt i alt 266.279 kr.
Mindreindtægt 8.721 kr.

Idet udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret, er indtægten fra refusion 8.721 kr. mindre en bevilget.

Det bemærkes, at projektets nettomindreudgift er 86.168 kr.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten på 8.721 kr. finansieres af mindreforbruget.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 20.09.2007, sag nr. 72
ØU 02.10.2007, sag nr. 370
BR 14.11.2007, sag nr. 180

MIU:

Anbefales.