Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 43
Vis dagsorden

REGNSKAB 1999

Regnskabsresultatet er nu kendt. Børne- og kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger.

Til udvalgets orientering vedlægges oversigt over leje- og leasingaftaler.

Nettoresultatet fremgår af følgende:

Nettoregnskabstal i 1.000 kr.

Ramme 1

Konto 3
budget 365.381
+ tillægsbevillinger _-8.359
357.022
- regnskab 352.585 4.437

Konto 5
budget 277.432
+ tillægsbevillinger _-9.593
267.839
- regnskab 259.929 7.910

Børne- og Undervisningsudvalgets
overskud inkl. løn og pensionskonti 12.347

Merforbrug på lønninger konto 3 1.325
Mindreforbrug på lønninger konto 5 - 382
Samlet merforbrug på lønninger _ 943


Merforbrug på pensioner konto 3 485
Mindreforbrug på pensioner konto 5 -201
Samlet merforbrug på pensioner 284

Hovedårsagen til merforbrug på lønområdet, konto 3 er dels færre indtægter end budgetteret, dels flere udgifter til undervisning af børn med vidtgående handicap.
Endvidere er der tale om lønudgifter der har en bevilling uden for lønområdet samt en mindrebudgettering på Ungdomsskolen på 0,6 mio. kr.
Hovedårsagen til mindreforbruget på lønområdet, konto 5 skyldes primært flere indtægter end budgetteret.
Tillægsbevillingerne for både konto 3 og 5 er negative, idet der i den samlede bevilling for begge områder er tale om overførsel af rengøringsbudget til konto 6 i forbindelse med centralisering af rengøring.

Ramme 2

Konto 3
budget 35.634
+ tillægsbevillinger _2.144
37.783
- regnskab -37.747 36

Børne- og Undervisningsudvalgets
overskud, ramme 2 36

Opgørelse af driftsmidler fra 1999 til 2000 er under udarbejdelse og vil blive forelagt senere

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at regnskabet med tilhørende bemærkninger godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

C-VIII-3

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.