Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 39
Vis dagsorden

Gladsaxedag 23.08.2008

Gladsaxedagen afholdes i år lørdag 23.08.2008.

Som tidligere er hovedtemaet budgettet. Men samtidig er det et ønske, at arrangementet skal give borgerne en spændende og kreativ orientering om nogle udvalgte aktiviteter inden for udvalgenes områder.

Lige som sidste år lægger kommunikationsafdelingen op til, at udvalgene skal komme med færre emner som de så kan gå i dybden med. Dette skal bl.a. resultere i færre og mere overskuelige plancher.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende emner for Miljøudvalget:
  CO2-handlingsplan
  Agenda 21
  Kortlægning af vådområder
  Vand i kældre – hvad kan vi gøre?
  Information om dannelse af fælles vandselskab med Gentofte
  Uddeling af drikkedunke
  Affaldsplan

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU:

Til efterretning.

Det overvejes om vandselskab skal prioriteres lavere.