Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 33
Vis dagsorden

Fremtid og strategi for I/S SMOKA

I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og KemikalieAffald - SMOKA) er et kommunalt ejet interessentskab, der blev dannet for ca. 30 år siden og varetager modtagelse af farligt affald fra medlemskommunerne. Medlemskommunerne er foruden Gladsaxe Kommune henholdsvis Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby kommuner. I/S SMOKA har i den periode været en væsentlig aktør i det kommunale beredskab for modtagelse af farligt affald i forbindelse med uheld og ulykker.

SMOKA er på det seneste kommet under pres fra flere sider som følge af ændringer udefra, som bl.a. skyldes:
  at nogle af SMOKA`s tidligere storkunder nu afleverer deres farlige affald direkte til Kommune Kemi,
  at Vestforbrænding pr. 01.01.2008 har overtaget
  håndtering og bortskaffelse af farligt affald fra kommunernes Genbrugsstationer, som SMOKA tidligere varetog både fysisk og administrativt (affaldet afleveres fortsat til SMOKA),
  at der er manglende tilgang af kunder - primært små og
   mellemstore virksomheder, og
  at der er pres fra private aktører på markedet.

SMOKA´s repræsentantskab har besluttet, at SMOKA´s sekretariat skal udarbejde et oplæg til videre diskussion i kommunernes politiske udvalg inden SMOKA´s næste repræsentantskabsmøde 27.05.2008.

Oplægget ”Notat til politisk drøftelse i kommunerne af SMOKA´s fremtid og strategi”, jfr. bilag a, angiver, at SMOKA ønsker at få mandat fra medlemskommunernes politiske udvalg til, at der arbejdes videre med at udvikle en mere robust fremtidsmodel for SMOKA.

Dette mandat indebærer:
  Det kommunale ejerskab til anlæg til modtagelse af olie- og kemikalieaffald - og dermed til det kommunale beredskab – fastholdes,
  der igangsættes undersøgelser, således at der på et senere tidspunkt eventuelt kan anbefales en anden organisering af det kommunale ejerskab, og
  der åbnes mulighed for at inddrage flere kommuner i samarbejdet.

Mandatet skal bruges til at arbejde videre med den nødvendige organisatoriske og forretningsmæssige udvikling af SMOKA. Målet er i løbet af foråret 2009 at kunne forelægge et gennemarbejdet beslutningsgrundlag om et fortsat kommunalt ejet beredskab til politisk behandling.

SMOKA´s bestyrelse (4. december 2007) og repræsentantskab (17. januar 2008) har positivt drøftet at arbejde for et nyt og stærkere SMOKA indenfor den samme økonomiske ramme pr. borger, som er kendt i dag.

Det er på denne baggrund, at ejerkommunernes politiske udvalg forelægges forslaget om at arbejde for et nyt og stærkere SMOKA.

Når der foreligger et endeligt forslag forelægges en ny sag for Miljøudvalget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der arbejdes for et nyt og stærkere SMOKA, og

at der arbejdes videre med mulighederne for organisationsændringer og en eventuel udvidelse af medlemskommunerne.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: ”Notat til politisk drøftelse i kommunerne af SMOKA´s fremtid og strategi”

Bilag:

bilag_a_smoka.pdf

MIU:

Anbefales, idet ordet "stærkere" ændres til "mere bæredygtigt".

Til Økonomiudvalget.