Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Dagsorden for Miljøudvalgets møde nr. 9
torsdag den 20. november 2008, kl. 16:30
sag nr. 89 - 102
89Ændring af åbningstiderne i grønt IDÈcenter
90Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme
91Høje Søborg Seniorbofællesskab, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab
92Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab
93Status for den videre proces for udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3
94Evaluering af indsamlingsordningerne for farligt affald
95Justeringer af regulativ for erhvervsaffald
96Tidsplan for nye anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område
97Sagen er taget af
98Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008
99Mølleåværket, diverse anlægsregnskaber 1996-2005, anlægsregnskab
100Budgetopfølgning pr. 30.09.2008, Miljøudvalgets drifts- og anlægsudgifter samt resultatkrav
101Status på dokumentationsprojektet 1. halvår 2008
102Meddelelser
103Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S


Medlemmer:Tilforordnede:
Trine Henriksen
Mette Marie Schmidt
Trine Græse
Ole Skrald Rasmussen
Ebbe Skovsgaard
Gunnar Svendsen
Kristian Niebuhr
Philip Hartmann
Marcello Castrone
Pia Vendelholt Christensen
Thomas Engell
Jens Bastrup