Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 50
Vis dagsorden

UDLEJNING AF SKOLEKANTINER TIL PRIVATE ARRANGE-MENTER

På grund af stigende udgifter til el, varme, vand samt almindelig slitage foreslåes en forhøjelse med 610 kr. på taksterne for udlejning af skolekantinerne på Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro skole i forbindelse med private arrangementer.

De nuværende takster er følgende:

Gladsaxe skole:
1 dag 925 kr.
2 sammenhængende dage 1.275 kr.

Mørkhøj skole:
1 dag 1.160 kr.
2 sammenhængende dage 1.510 kr.

Værebro skole:
1 dag 1.390 kr.
2 sammenhængede dage 1.740 kr.

Den nuværende ordning er baseret på arrangementer til maksi-malt 150 personer.

Fra Værebro skole er der endvidere rejst ønske om mulighed for udlejning af såvel kantine som tilstødende lokaler til større private arrangementer. Skolen har en del forespørgsler i forbindelse med eksempelvis bryllupper for 3-400 personer.

Beredskabskontoret godkender brug af kantine + cafe og repos til maksimalt 345 personer på betingelse af, at de anvendes i overensstemmelse med en godkendt pladsfordelingsplan, samt at driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler overholdes.
Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes af brugeren, men skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.
Kantinen godkendes til maksimalt 195 personer, og cafe + repos til maksimalt 150 personer med pladsfor- delingsplan.

Gladsaxe og Mørkhøj skoler har ikke de fysiske muligheder for udlejning til større arrangementer end allerede tilladt.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at taksterne for den eksisterende ordning med udlejning af kantiner til private arrangementer forhøjes således:

Gladsaxe skole:
1 dag 1.535 kr.
2 sammenhængende dage 1.885 kr.

Mørkhøj skole:
1 dag 1.770 kr.
2 sammenhængende dage 2.120 kr.

Værebro skole:
1 dag 2.000 kr.
2 sammenhængede dage 2.350 kr.,

at Værebro skole får mulighed for udlejning af kantine + cafe og repos til private arrangementer op til maksimalt 345 per-soner, og

at taksten for udlejning af kantine m.v. til større private arran-gementer på Værebro skole fastsættes til:

Arrangementer indtil 2 dage,
hvor flere lokaler benyttes: 5.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

J.nr. B-IV-4.0

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.