Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Dagsorden for møde nr. 6
tirsdag den 21. marts 2000, kl. 16:30
sag nr. 42 - 59
42MEDDELELSER:
43REGNSKAB 1999
44LUNDEVANG SKOLE, LEJE AF PAVILLONER
45VADGÅRD SKOLE, FÆLLESANVENDELSE AF KLASSE-LO-KALER OG PÆDAGOGISK SERVICECENTER, LICITATONS-RESULTAT OG FORSLAG TIL BRUG AF OVERSKUD
46STENGÅRD SKOLE, ANLÆGSREGNSKAB
47ANLÆGSREGNSKABER, DAGINSTITUTIONSOMRÅDET
48ETABLERING AF VENTILATIONSANLÆG I BØRNEINSTITUTIONEN PILEPARKEN, ANLÆGSBEVILLING
49OMBYGNING AF BØRNEHAVEN VÆREBRO TIL EN AL-DERSUDVIDET DAGINSTITUTION, ANLÆGSBEVILLING
50UDLEJNING AF SKOLEKANTINER TIL PRIVATE ARRANGE-MENTER
51FRITIDSHUSET ”KRIDTHUSET” UDVALGS-TILHØRSFOR-HOLD
52TILSYNSRÅDET, VEDTÆGTER FOR SELVEJENDE INSTI-TUTIONER
53SKOLERÅDETS FUNKTION
54KANTINER OG UDSALGSBODER PÅ SKOLERNE, STATUS
55SKOLEPOLITIK I GLADSAXE – SÆRLIGE INDSATSOM-RÅDER FRA SKOLEÅRET 2000/2001
56 LUNDEVANG SKOLE, LEJE AF PAVILLONER, ENTRE- PRENØRVALG
57 ETABLERING AF VENTILATIONSANLÆG I BØRNEINSTITUTIONEN PILEPARKEN, ENTREPRENØRVALG
58 OMBYGNING AF BØRNEHAVEN VÆREBRO TIL EN AL-DERS-UDVIDET DAGINSTITUTION, ENTREPRENØRVALG
59STENGÅRD SKOLE, SVAMPEANGREB, OPSTILLING AF PAVILLONER FINANSIERET AF MINDREUDGIFTER VEDR. LICITATIONEN


Medlemmer:Tilforordnede:
Karin Søjberg Holst
Lonny Hjorth
Lizzi Madsen
Doris Clemmensen
Peter Brooker
Jette Aagaard Madsen
Lars Abel
Kirsten Christophersen
Irma Henriksen
Svend Erik Haase
Ole Kjær
Peter Christiansen