Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 43
Vis dagsorden

Afrapportering af Agenda 21, borgerprojekter

I budget 2007 var der afsat 58.103 kr. til Agenda 21, borgerprojekter.

Agenda 21-plan 2005-2008 opstiller et mål om, at Gladsaxe Kommune skal have en Agenda 21-pulje. Her kan borgere, foreninger og virksomheder i Gladsaxe Kommune søge støtte til projekter, der er med til at øge ressourcebevidstheden, mindske forureningen eller beskytte naturen.


Budget 2007 58.103 kr.

Borgerprojekter 15.424 kr.
Grøn guide 10.000 kr.
Driftstilskud til Foreningen,
Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 50.000 kr.
Difference -17.321 kr.

Differencen på 17.321 kr. er afholdt indenfor den samlede ramme for Miljø.

De 15.424 kr. til borgerprojekter er givet til frivillig bekæmpelse af Bjørneklo med 12.000 kr. og til registrering af biologisk mangfoldighed med 3.424 kr.

De 10.000 kr. til Grøn Guide har dækket udgifter til vedligeholdelse af materialer, der lånes ud til borgere, udstillinger mv.

En beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag a.

Miljø- og Byforvaltningen fremlægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Tilskud til Agenda 21, borgerprojekter i år 2007,
regnskab for driftstilskud og regnskab for diverse
mindre projekter

Bilag:

Bilag a Agenda 21 REV.pdf

MIU:

Til efterretning.