Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 34
Vis dagsorden

Agenda 21 afrapportering 2007 og arbejdsprogram 2008

Med udgangspunkt i Agenda 21 plan 2005-2008 udarbejdes hvert år et arbejdsprogram med de aktiviteter, der gennemføres pågældende år. Efter årsskiftet afrapporteres de gennemførte aktiviteter. Afrapporteringens opbygning følger samme opbygning som måldelen i Agenda 21 planen. Afrapportering for 2007 fremgår af bilag a.

Afrapportering 2007
  Miljøugen er en tradition, som bliver en større succes år for år. I 2007 var der blandt andet Søens Dag for borgere ved Natur- og Sejlklubben. Cirka 400 borgere kunne ro kano, få pandekager over bål, høre om dyrelivet i søen og opleve Sebastians Kleins Safarishow. Der var også motionsløb for kommunens ansatte ved Bagsværd sø, hvor cirka 450 medarbejdere deltog.
  Der er for fjerde år i træk gennemført en
  el-sparekampagne i vinterhalvåret 2007/2008. Kampagnen har været rettet mod alle kommunale ansatte. Der har været spareråd på Fokus, konkurrencer, plakater og kurser for tekniske serviceledere fra idrætsanlæg, hovedbiblioteket, skoler og omsorgscentrene.
   Papirforbruget er faldet i administrationen med over 50 procent fra 2003-2007. Det er især elektronisk fakturering og dokumenthåndtering der er årsag til faldet, men der har også været kampagner for at spare på papiret, og løbende information om udviklingen i forbruget.
   Agenda 21 planen har bidraget væsentligt til, at
   lokalaviserne har omtalt Agenda 21– og miljøarrangementer med cirka 25 artikler i 2007. Det har givet kommunen god omtale, som en grøn og børnevenlig kommune.

  Agenda 21 plan 2005-2008 indeholder 115 mål og 191 aktiviteter. Status for de 191 aktiviteter er følgende:
   77 aktiviteter er afsluttede
   21 er planlagt til 2008
   90 løbende aktiviteter, der arbejdes med hvert år
   3 aktiviteter er opgivet

  Arbejdsprogram 2008
  Arbejdsprogram 2008 består af de løbende aktiviteter, der arbejdes med hvert år, samt de aktiviteter, der er planlagt gennemført i 2008.

  Der vedlægges arbejdsprogram for Agenda 21 aktiviteter i 2008 (bilag b). Arbejdsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med de ansvarlige forvaltninger og afdelinger.

  Afrapportering og arbejdsprogram lægges på gladsaxe.dk i maj 2008

  By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

  Sagen slutter i Miljøudvalget.

  Bilag a: Agenda 21 afrapportering 2007 og Agenda 21 arbejds-
  program 2008.


  Bilag:

  Bilag a Agenda 21 REV.pdf

  MIU:

  Til efterretning, idet en oplysning om de 3 aktiviteter, der er opgivet, vedlægges referatet.