Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 102
Vis dagsorden

Meddelelser


Trine Henriksen: Præciserede, at den praktiske del/udførelse af plejeplaner ligger i Trafik- og Teknikudvalget, men den miljømæssige del ligger i
Miljøudvalget. Udvalgsformændene for Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget holder møde med By- og Miljødirektøren om
snitfladen mellem udvalgene.

Orienterede om, at sag om bod til HCS forelægges udvalget december 2008.

Spurgte til rullekompaktor på genbrugsstationen. Affalds- og Genanvendelseskontoret laver grøn orientering til udvalgets møde i december.

Mette Marie Schmidt: Bemærkede, at grønne og blå orienteringer ikke fremgår af kommunens hjemmeside. Trine Henriksen oplyste, at det skyldes omlægning af databaser pt., som først er tilendebragt foråret 2009. En midlertidig løsning kan være at sende orienteringerne ud med
referatet.