Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Dagsorden for og referat af Økonomiudvalgets møde nr. 6
tirsdag den 28. marts 2006, kl. 08.00
sag nr. 116-157
117REGNSKAB 2005, OVERSENDELSE TIL REVISIONEN
118REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2005 FOR ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
119OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2005 TIL 2006, TILLÆGSBEVILLING
120OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 2005 TIL 2006, TILLÆGSBEVILLING
121STØJSKÆRM LANGS DEL AF KLAUSDALSBROVEJ, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB
122 UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL INTEGRATIONSRÅDET
123INDSTILLING AF MEDLEMMER TIL SKATTEANKENÆVNET OG VURDERINGSANKENÆVNET
124KOMMUNEKONTAKTRÅDET; KONSTITUERING OG NEDSÆTTELSE AF EMBEDSMANDSUDVALG SAMT UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL VÆKSTFORUM REGION HOVEDSTADEN - ORIENTERING
125CVU STORKØBENHAVN UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEMMER, ORIENTERING
126DEN SELVEJENDE INSTITUTION KARVIG, AFDELING KARVIG (DEL AF CENTER FOR DØVE), SKEMA A ANSØGNING
127TAXHUSET, SKEMA A ANSØGNING
128KAGSÅ KOLLEGIET, REGNSKAB 2004/2005
129KAGSÅ KOLLEGIET, OMFORDELING AF LEJE
130SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER
131OVERSIGT FOR 2005 OVER KOMMUNENS KLAGESAGER TIL FOLKETINGETS OMBUDSMAND OG TILSYNET, SAMT TIL NATURKLAGENÆVNET OG DET SOCIALE NÆVN FOR SAGER I ØKONOMIUDVALGETS REGI
132VENSKABSBYMØDE MED VESZPRÉM
133STØJSKÆRM MATERIELGÅRDEN, ANLÆGSBEVILLING
134RENOVERING FORTOVE, ANLÆGSBEVILLING
135RENOVERING BANEBRO, ANLÆGSBEVILLING
136BELÆGNINGSARBEJDER 2006, ANLÆGSBEVILLING
137VEJBELYSNING, ANLÆGSBEVILLING
138 BRO VED VADSTRUPVEJ, TILLÆGSBEVILLING
139PULJE TIL ANSKAFFELSER AF BILER OG MASKINER 2003, ANLÆGSREGNSKAB
140PULJE TIL ANSKAFFELSE AF BILER OG MASKINER 2004, ANLÆGSREGNSKAB
141HANDLINGSPLAN FOR STYRKELSE AF BYGGESAGSBEHANDLINGEN I GLADSAXE KOMMUNE
142UDBYGNING HØJE GLADSAXE CENTER, TIDSPLAN FOR VEJANLÆG OG RÅDGIVERBEVILLING
143OPRENSNING AF JORDFORURENING PÅ APRILVEJ 50, ANLÆGSBEVILLING
144ALLÉHUSENE, ANLÆGSBEVILLING
145GYNGEMOSEPARK, ANLÆGSBEVILLING
146ANLÆGSSÆRBIDRAG TIL MØLLEÅVÆRKET, ANLÆGSBEVILLING
147TILSLUTNINGSBIDRAG TIL KLOAKFORSYNINGEN, ANLÆGSBEVILLING
148OPFØLGNING PÅ ANALYSEN AF OVERFØRSELSINDKOMSTERNE PÅ SOCIALUDVALGETS RAMME 2
149VÆREBRO SKOLE, UDSKIFTNING AF OVN I KANTINEKØKKEN, ANLÆGSBEVILLING
150ETABLERING AF LIGGEHALLER TIL KÆRNEHUSET OG MYRETUEN, OG UDSKIFTNING AF TAGBELÆGNING MYRETUEN, PROGRAMOPLÆG, ANLÆGSBEVILLING
151KVALITETSLØFT PÅ DAGINSTITUTIONSLEGEPLADSER, PROGRAMOPLÆG, ANLÆGSBEVILLING
152MARIELYST SKOLE, RENOVERING AF FYSIKLOKALE, ANLÆGSREGNSKAB
153VED FORTET, UDSKIFTNING AF TAG, ANLÆGSBEVILLING
154FRIT VALG OG NY AKTIVITETSBASERET BUDGETMODEL PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
155TELEFONVEJ 8, INDRETNING AF AKTIVCENTER, ANLÆGSREGNSKAB OG TILLÆGSBEVILLING
156 ETABLERING AF NESA FIBERNET I GLADSAXE KOMMUNE OG OPSTILLING AF TEKNIKHUSE PÅ KOMMUNALE EJENDOMME
157 DEN SELVEJENDE INSTITUTION GLADSAXE TEATERSELSKAB AF 27. FEBRUAR 2006, ANSØGNING OM GODKEN-DELSE SOM EGNSTEATER
116 MEDDELELSER FRA FORMANDEN


Medlemmer:Tilforordnede:
Karin Søjberg Holst
John Brown Brabant Althoff-Andersen
Trine Græse
Erling Schrøder
Cheri-Mae Marlena Williamson
Susanne Palsig
Lars Abel
Ebbe Skovsgaard
Søren Søndergaard
Marius Ibsen
Hans H. Jensen (sekretær)
Jørgen Sterner
Jane Torpegaard
Svend Erik Haase
Henrik Elming
Birgitte Husballe