Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Dagsorden for Miljøudvalgets møde nr. 4
torsdag den 17. april 2008, kl. 16:30
sag nr. 25 - 36
25Status for udarbejdelse af CO2-strategi for Gladsaxe Kommune
26Orientering om udskydelse af ikrafttrædelse af vandsektorloven
27Renovering af kloakanlæg i Gladsaxe Kommune 2007, anlægsregnskab
28Sanering af vandledninger 2007, anlægsregnskab
29Bassin Vibevænget, anlægsregnskab
30Anmodning fra Vestforbrænding om Ruderdals udtræd- en af Vestforbrænding
31Juridisk vurdering af muligheden for afmelding af have- affaldsordningen i større bebyggelser, der lokalkomposterer deres haveaffald
32Revideret aftale om miljøsamarbejde
33Fremtid og strategi for I/S SMOKA
34Agenda 21 afrapportering 2007 og arbejdsprogram 2008
35Tidsplan for udarbejdelse af Naturplan
36Meddelelser


Medlemmer:Tilforordnede:
Trine Henriksen
Mette Marie Schmidt
Trine Græse
Ole Rasmussen
Ebbe Skovsgaard
Gunnar Svendsen
Henning Duvier Stærmose
Philip Hartmann
Benedicte Weber
Carsten Sølyst
Jens F. Bastrup
Pia Vendelholt Christensen
Thomas Engell
Lene Madsen