Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Dagsorden for og referat af Økonomiudvalgets møde nr. 5
tirsdag den 07. marts 2006, kl. 08.00
sag nr. 105-115
105 MEDDELELSER FRA FORMANDEN
106EGEGÅRDEN, OMBYGNING, SKEMA B ANSØGNING
107BRUGERREPRÆSENTANTER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 2006 - 2009
108PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2006, PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS OMRÅDE, ANLÆGSBEVILLING
109FORURENET JORD PÅ LEGEPLADSEN BØRNEINSTITUTIONEN LAUGGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB
110SIKKERHED PÅ BØRNEINSTITUTIONERNES LEGEPLADSER, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING
111STENGÅRD SKOLE, OM- OG TILBYGNING TIL BLOK 7, ANLÆGSBEVILLING
112RENOVERING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN PINIEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB
113 DELINGSAFTALE MED KØBENHAVNS AMT
114 FASTANSÆTTELSE AF SKOLELEDER VED BØGESTRØM SKOLE
115 GLADSAXE TEATER


Medlemmer:Tilforordnede:
Karin Søjberg Holst
John Brown Brabant Althoff-Andersen
Trine Græse
Erling Schrøder
Cheri-Mae Marlena Williamson
Susanne Palsig
Lars Abel
Ebbe Skovsgaard
Søren Søndergaard
Marius Ibsen
Hans H. Jensen (sekretær)
Jørgen Sterner
Jane Torpegaard
Svend Erik Haase
Henrik Elming
Birgitte Husballe