Udskriv

Trafik- og Teknikudvalget

Dagsorden for Trafik- og Teknikudvalgets møde nr: 9
Mandag den 24.10.2016 kl. 16:30

Mødelokale 2607


87. Forslag til Trafikplan 2016, Movia (Åben)
88. Linje 200S til Buddinge Station (Åben)
89. Ring 5, Trafikal analyse (Åben)
90. Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 (Åben)
91. Skolecykelstier - videre forløb (Åben)
92. Signalreguleret stikrydsning Vandtårnsvej (Åben)
93. Revision af vinterregulativ (Åben)
94. Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016-2025 (Åben)
95. Ændring i plejeplan for Bagsværd Søpark 2014-2023 (Åben)
96. Bevaring af bevaringsværdigt enfamiliehus - Kiplings Alle 35, matr. nr. 20 ar Buddinge (Åben)
97. Orienteringssag om 3 nye gårdbebyggelser på Kellersvej (Åben)
98. Meddelelser (Åben)
99. Ny kontrakt for rottebekæmpelse, fastlæggelse af serviceniveau (Lukket)

Medlemmer Tilforordnede
Ole Skrald Rasmussen
Jakob Skovgaard Koed
Peter Berg Nellemann
Susanne Palsig
Flemming Holst
Kim Wessel-Tolvig
Klaus Kjær
Philip Hartmann
Maj Green
Britt Vorgod Pedersen
Ivan Christensen

Bemærkninger
Områdechef Torsten Rasmussen, Movia deltager ved punkt 87.
Der serveres middag efter mødet.