Udskriv

Trafik- og Teknikudvalget

Dagsorden for Trafik- og Teknikudvalgets møde nr: 8
Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30

Mødelokale 2607


76. Godkendelse af vejprojekter som følge af klimaprojekter i vejene i områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken med henblik på udsendelse i høring (Åben)
77. Opfølgning på praksis- og procedureændringer i byggesagsbehandlingen (Åben)
78. Forbindelser til Tingbjerg/Husum (Åben)
79. Status på forespørgsel hos Movia om pensionistkort i Flextur (Åben)
80. Besparelser på kollektiv trafik i Region Hovedstaden i 2017 (Åben)
81. Nyt vejnavn i Tobaksbyen (Åben)
82. Forespørgsel om etablering af bump på Sæbjørnsvej (Åben)
83. Rydning af bevoksning på toppen af Gladsaxefortet (Åben)
84. Orientering om 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt (Åben)
85. Møder i Trafik- og Teknikudvalget 2017 (Åben)
86. Meddelelser (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Ole Skrald Rasmussen
Jakob Skovgaard Koed
Peter Berg Nellemann
Susanne Palsig
Flemming Holst
Kim Wessel-Tolvig
Klaus Kjær
Philip Hartmann
Maj Green
Britt Vorgod Pedersen
Ivan Christensen

Bemærkninger
Der serveres middag efter mødet.