Udskriv

Økonomiudvalget

Dagsorden for Økonomiudvalgets møde nr: 7
Tirsdag den 29.04.2014 kl. 08:00

Mødelokale 2608


97. Meddelelser (Åben)
98. Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2014 (Åben)
99. Kommunens samlede budgetopfølgning, 1. kvartal 2014 (Åben)
100. Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2014, Økonomiudvalgets område (Åben)
101. Anlægsregnskab for PPV og energiforbedringer i 2013 (Åben)
102. Anlægsregnskab, salg af grunde (Åben)
103. Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 234, et område ved Niels Finsens Allé, områdeafgrænsning (Åben)
104. Forslag til By- og boligpolitik 2014 (Åben)
105. Anvendelse af kædeansvar i Gladsaxe Kommune (Åben)
106. Klagesager Økonomiudvalgets område, afrapportering for 2013 (Åben)
107. Uddannelsesklausuler, afrapportering for 2013 (Åben)
108. Gladsaxedagen 2014, godkendelse af temaer (Åben)
109. Social balance i Værebro Park, anlægsbevilling til indsats på den kommunale parkeringsplads sommeren 2014 (Åben)
110. Anlægsregnskab, Vejvedligeholdelse kørebaner mv. 2013 (Åben)
111. Busbestilling 2015 (Åben)
112. Godkendelse af Trafik- og Mobilitetsplan (Åben)
113. Anlægsbevilling for grøn udviklingspulje 2014 og planlagte aktiviteter under CO2- og Miljøplanen (Åben)
114. Rosenlund udskiftning af vandrør, anlægsregnskab (Åben)
115. Tidlig opsporing af unge psykisk sårbare (Åben)
116. Nedsættelse af nyt integrationsråd (Åben)
117. Salg af Bagsværd Hovedgade 116 A, 2880 Bagsværd, tillæg til anlægsbevilling (Lukket)
118. Meddelelser (Lukket)

Medlemmer Tilforordnede
Karin Søjberg Holst
Trine Græse
Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Claus Wachmann
Serdal Benli
Trine Henriksen
Lars Abel
Ebbe Skovsgaard
Pia Skou
Kristian Niebuhr
Bo Rasmussen
Hans H Jensen
Nanna Krog-Meyer
Jane Torpegaard
Philip Hartmann
Klaus Nørskov
Britt Vorgod Pedersen