Udskriv

Økonomiudvalget

Dagsorden for Økonomiudvalgets møde nr: 20
Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00

Mødelokale 2608


243. Meddelelser (Åben)
244. Planstrategi 2016, 2. behandling (Åben)
245. UCC/Blaagaard, helhedsplan, anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling (Åben)
246. ReVUS handlingsplan 2017-18 (Åben)
247. Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan 2017-2020 (Åben)
248. ABG, afd. Skoleparken 1, skema A, renovering (Åben)
249. Ny Bytoften, skema C (Åben)
250. Trafik- og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 (Åben)
251. Forslag til Trafikplan 2016, Movia (Åben)
252. Linje 200S til Buddinge Station (Åben)
253. Bevaring af bevaringsværdigt enfamiliehus, Kiplings Alle 35, matr. nr. 20 ar Buddinge (Åben)
254. Endelige fjernvarmetakster for 2017 (Åben)
255. Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harrestrup Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet (Åben)
256. Fjernvarme, ændret udbygningshastighed, ny entreprenør (Åben)
257. Fjernvarme, undersøgelse vedrørende selskabsgørelse af Gladsaxe Kommune fjernvarme (Åben)
258. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling (Åben)
259. Skoleprojekter i Høje Gladsaxe 2011-2015, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling (Åben)
260. Fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, høringssvar (Åben)
261. Foreningshus i Mørkhøj, anlægsbevilling (Åben)
262. Etablering af Lægehus i Mørkhøj, tillægsbevilling (Lukket)
263. Bådfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø (Lukket)
264. Salg af Enø Kystvej 300 (Lukket)
265. Køb af Mørkhøj Parkallé 5-7, Mørkhøj (Lukket)
266. Meddelelser (Lukket)

Medlemmer Tilforordnede
Karin Søjberg Holst
Trine Græse
Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Claus Wachmann
Serdal Benli
Trine Henriksen
Lars Abel
Ebbe Skovsgaard
Pia Skou
Kristian Niebuhr
Bo Rasmussen
Nanna Krog-Meyer
Jane Torpegaard
Philip Hartmann
Thomas Berlin Hovmand
Britt Vorgod Pedersen
Mikael Wolf