Udskriv

Miljøudvalget

Dagsorden for Miljøudvalgets møde nr: 9
Torsdag den 23.10.2014 kl. 16:30

Mødelokale 2608


79. Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme (Åben)
80. Principper for lokal regnvandshåndtering (Åben)
81. Spildevandsplan 2015, Forslag fra Trine Henriksen, Enhedslisten, om merinvestering på 10 mio. kr. til separatkloakering i Utterslev Moses opland. (Åben)
82. Orientering om nedrivning af vandtårnene på Vandtårnsvej 65, 2860 Søborg (Åben)
83. Nyt fra bestyrelser (Åben)
84. Meddelelser (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Tom Vang Knudsen
Ole Skrald Rasmussen
Eva Nielsen
Susanne Palsig
Trine Henriksen
Michele Fejø
Kim Wessel-Tolvig
Philip Hartmann
Maj Green
Pia Vendelholt Christensen
Carsten Sølyst