Udskriv

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr: 7
Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40


83. Idrætsevent 2013: Fodboldkamp 20. maj og Idrættens dag 2. juni (Åben)
84. Høring om Motions- og legepladsstrategi 2013 (Åben)
85. Halvårsregnskab 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Åben)
86. Skolereform 2013: "Et fagligt løft af folkeskolen" - status på arbejdet i Gladsaxe (Åben)
87. Enghavegård Skole/Gyngemosehallen/Fritids- og ungdomsklubben Klubben, trafikforhold (Åben)
88. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklubben AB A/S i 2012 (Åben)
89. Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling (Åben)
90. Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil (Åben)
91. Udsmykning af Kildebakke Station (Åben)
92. Gladsaxe Film- og Videoklub, ansøgning (Åben)
93. Forslag om ændring af filmlov, høringssvar (Åben)
94. Åbne biblioteker, evaluering (Åben)
95. Meddelelse: Helhedsplan for Hovedbiblioteket (Åben)
96. Meddelelse: Ansøgning om tilskud til 'Gyngemosedagen' fra puljen til nye fritids- og idrætstilbud (Åben)
97. Meddelelse: Aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol (Åben)
98. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg (Åben)
99. Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2013 (Åben)
100. Meddelelser fra mødet 2013 (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Ole Skrald Rasmussen
Gunnar Svendsen
Thomas Monberg
Lars Abel
Kim Wessel-Tolvig
Klaus Nørskov
Ingelise Damm
Nina Nielsen

Bemærkninger
Idrætschef Holger Kortbek deltager ved Punkt 83.

Der serveres sandwich og frugt samt kaffe og te.