Udskriv

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr: 6
Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40


54. Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 (Åben)
55. Budget 2017 - 2020, budgetbidrag (Åben)
56. Ansøgning om midler til rammeaftale Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil 2017 - 2019 (Åben)
57. Ændring af takster i Gyngemosehallen (Åben)
58. Børnefødselsdage i Gyngemosehallen (Åben)
59. Mandat til indretning af ungecafé i restaurant Bolden (Åben)
60. Meddelelse: Gladsaxe Idræts Forening 100 års jubilæum 2016 (Åben)
61. Meddelelse: Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og 2015 (Åben)
62. Meddelelse: Puljen til nye fritids,- og idrætstilbud, 2016, ansøgning Bagsværd Tennis Klub, Cardio-Tennis og Familietennis (Åben)
63. Meddelelse: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer 2015 (Åben)
64. Meddelelse: Venteliste GIF Gymnastik (Åben)
65. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg (Åben)
66. Meddelelser fra mødet (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Lars Abel
Serdal Benli
Kristian Niebuhr
Pia Skou
Anne Backlund
Thomas Berlin Hovmand
Nina Nielsen