Udskriv

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr: 3
Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30


22. AB A/S og AB møder udvalget (Åben)
23. Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen status januar 2013 (Åben)
24. FISA World Master 2016, roning (Åben)
25. Sport2Go Gladsaxe, opsamling og evaluering 2012 (Åben)
26. Tema til Gladsaxedagen 2013 (Åben)
27. Kommunens kunstsamling (Åben)
28. Udsmykning af Kildebakke Station (Åben)
29. Restaurering af Robert Jacobsens skulpturer i Gladsaxe (Åben)
30. Danmarks Gade Teater Festival 2013 (Åben)
31. Regnskab 2012 og videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Åben)
32. Meddelelse: Kulturens Motionsdag 2013 (Åben)
33. Meddelelse: Politikken og udendørs aktiviteter i 2013 (Åben)
34. Meddelelse: Skolers og institutioners brug af idrætsanlæg (Åben)
35. Meddelelse: Aktivitetsoversigt (Åben)
36. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg (Åben)
37. Meddelelser fra mødet (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Katrine Skov
Tom Vang Knudsen
Ole Skrald Rasmussen
Gunnar Svendsen
Thomas Monberg
Lars Abel
Kim Wessel-Tolvig
Klaus Nørskov
Ingelise Damm
Nina Elizabeth Nielsen

Bemærkninger
Repræsentanter for Akademisk Boldklub og Akademisk Boldklub Gladsaxe samt idrætskonsulent Pia Bagger deltager i Punkt 22.
Idrætschef Holger Kortbek deltager i Punkt 23.
Der serveres sandwich samt kaffe og te.