Udskriv

Byrådet

Dagsorden for Byrådets møde nr: 15
Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00

Byrådssalen


127. Spørgetid (Åben)
128. Styrelsesvedtægt 2018 (Åben)
129. Udskiftning af teknik i Byrådssalen, anlægsbevilling og rådighedsbeløb (Åben)
130. Gevinstandele ved salg af ejendomme i 2017, anlægsbevilling og anlægsregnskab (Åben)
131. Facaderenovering rådhuset, anlægsbevilling og tillægsbevilling (Åben)
132. Salg af skoler mv., tillæg til anlægsbevilling og anlægsregnskab (Åben)
133. Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej 4-6, 1. behandling (Åben)
134. Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe, afdeling Moseparken, skema A (Åben)
135. Godkendelse af Beredskabsplan (Åben)
136. Frivillige lån til beboerindskud (Åben)
137. Veteranrådet for Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner, evaluering og fortsættelse (Åben)
138. Helhedsplan for Bagsværd Bymidte, høring (Åben)
139. Dagtilbudsstrategi, Saxen, Nøddehegnet, Højmarksvej, Skibet, (Ny) Elverdammen, tillæg til anlægsbevilling, anlægsregnskab (Åben)
140. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling (Åben)
141. Dispensation til ombygning af bevaringsværdig bygning, Søborg Møbelfabrik, Gladsaxevej 386-400, matr.nr. 7ax Buddinge (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Trine Græse
Karin Søjberg Holst
Ole Skrald Rasmussen
Tom Vang Knudsen
Katrine Skov
Eva Nielsen
Kristine Henriksen
Peter Berg Nellemann
Jakob Skovgaard Koed
Camilla Pedersen
Claus Wachmann
Serdal Benli
Susanne Palsig
Trine Henriksen
Anne Backlund
Flemming Holst
Lars Abel
Michele Fejø
Kristian Niebuhr
Klaus Kjær
Gitte Greve Larsen
Pia Skou
Lone Yalcinkaya
Ebbe Skovsgaard
Kim Wessel-Tolvig