Udskriv

Børne- og Undervisningsudvalget

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde nr: 6
Tirsdag den 21.06.2016 kl. 16:30

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240)


62. Meddelelser fra mødet (Åben)
63. Status for analyse af den fremtidige skolestruktur og forslag til den videre proces (Åben)
64. Skovbrynet Skoleklub, placering og fysiske rammer samt bade- og omklædningsfaciliteter for VB1968 (Åben)
65. Ny budgetmodel til Ung i Gladsaxe (Åben)
66. Budget 2017 - 2020, budgetbidrag (Åben)
67. Salg af grund, Bagsværd Skole, tillæg til anlægsbevilling samt anlægsregnskab (Åben)
68. Opdateret pædagogisk læreplan med tilhørende læringsmål (Åben)
69. Fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen samt høring om sammensætning af bestyrelsen og ændring af styrelsesvedtægt (Åben)
70. Udkast til udviklingsplan for idræts - og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe, Børne- og Undervisningsudvalget (Åben)
71. Strategi for Tidlig indsats - familier der lykkes' (Åben)
72. Gladsaxe Lærerforenings kolonier - Status 2016 (Åben)
73. Meddelelse: Dagtilbudsstrategien Elverdammen, ændring af tidspunkt for politisk fremstilling (Åben)
74. Meddelelse: Status for Ung i Gladsaxe og fysisk placering af ungemiljøer (Åben)
75. Meddelelse: Tilbud i Familie og Rådgivning (Åben)
76. Meddelelse: Ansøgning til Dyrup vedrørende indkøb af hardware til pædagogisk læringscenter på Mørkhøj Skole (Åben)
77. Meddelelse: Sorgarbejde for børn (Åben)
78. Meddelelse: Ændring af de beregningsmæssige forudsætninger for realisering af skolereformen (Åben)
79. Meddelelse: Elevtal på Skovbrynet Skole (Åben)
80. Meddelelse: Pilotprojekt - skole- og nyttehaver i Høje Gladsaxe (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Claus Wachmann
Trine Græse
Katrine Skov
Eva Nielsen
Kristine Henriksen
Lars Abel
Serdal Benli
Trine Henriksen
Mogens Camre
Lone Yalcinkaya
Pia Skou
Thomas Berlin Hovmand
Ingelise Damm
Margit Gleerup
Tine Vesterby Sørensen
Michael Mariendal

Bemærkninger
Punkt 78 behandles som 2. punkt på dagsordenen.
Der serveres middag kl. 18.00 i Spiselokalet v/Rådhustoppen.