Udskriv

Børne- og Undervisningsudvalget

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde nr: 7
Tirsdag den 20.06.2017 kl. 16:30

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240)


62. Status for Ung i Gladsaxe (Åben)
63. Meddelelser fra mødet (Åben)
64. Ny Bagsværd Skole, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling (Åben)
65. Skovbrynet Skoleklub, placering og fysiske rammer samt bade- og omklædningsfaciliteter for VB1968 (Åben)
66. Skoleprognose 2017 (Åben)
67. Dagtilbudsprognose 2017 (Åben)
68. Budget 2018-2021, budgetbidrag (Åben)
69. Udvikling af redskaber til at følge børn og unges progression i fremtidens kompetencer i partnerskab med Microsoft (Åben)
70. Meddelelse: Statusrapport for Gladsaxe Kommunes skolevæsen (Åben)
71. Meddelelse: Analyse forud for indkøb af nye digitale enheder til skolerne i Gladsaxe (Åben)
72. Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer 2016 (Åben)
73. Meddelelse: Afrapportering vedr. forsøg med modersmålsbaseret undervisning (Åben)
74. Meddelelse: Status på skimmelsvamp på Gladsaxe Skole (Åben)
75. Meddelelse: Navngivning af det grønne område på Kong Hans Alle i forbindelse med borgerbudgetforløb (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Claus Wachmann
Trine Græse
Katrine Skov
Eva Nielsen
Kristine Henriksen
Lars Abel
Serdal Benli
Trine Henriksen
Gitte Greve Larsen
Lone Yalcinkaya
Pia Skou
Thomas Berlin Hovmand
Ingelise Damm
Margit Gleerup
Tine Vesterby Sørensen
Michael Mariendal