Udskriv

Børne- og Undervisningsudvalget

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde nr: 12
Tirsdag den 15.12.2015 kl. 16:30

Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240)


137. Vadgård Skole, opførelse af ny klub (Åben)
138. Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet (Åben)
139. Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale (Åben)
140. Meddelelser fra mødet (Åben)
141. Kommunallæger foreslås flyttet fra Sundheds- og Handicapudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling (Åben)
142. Efterregulering 2015 Dagtilbud og Unge, tillægsbevilling (Åben)
143. Udmøntning af budget 2016-2019 - finansiering af tiltag på Dagtilbudsområdet (Åben)
144. Social Balance - videreførelse af Ung til Ung i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling (Åben)
145. Skoleområdet, pulje til udearealer 2016, beslutning om igangsættelse (Åben)
146. Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2016, igangsætning (Åben)
147. Mødeplan Skolerådsmøder 2016 (Åben)
148. Grønnegårdens hestehold (Åben)
149. Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 05.09.2015 (Åben)
150. Meddelelse: Nedlæggelse af lokalforeningen Frie børnehaver og fritidshjem, Furesø og Gladsaxe (Åben)
151. Meddelelse: Forankring af ungestrategien i fagudvalg (Åben)
152. Meddelelse: Opfølgning på skolernes sorgarbejde (Åben)

Medlemmer Tilforordnede
Claus Wachmann
Trine Græse
Katrine Skov
Eva Nielsen
Kristine Henriksen
Lars Abel
Serdal Benli
Trine Henriksen
Mogens Camre
Lone Yalcinkaya
Pia Skou
Klaus Nørskov
Margit Gleerup
Ingelise Damm
Tine Vesterby Sørensen
Michael Mariendal

Bemærkninger
Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer og sagsarkitekt Vibeke Maria Claudia Otepka deltager ved punkt 137.

Afdelingsleder Nina Nielsen deltager ved punkt 138.

Leder af Klub Gladsaxe Brian Brønd deltager ved punkt 139.

Der serveres julemiddag kl. 18.00 i Spiselokalet v/Rådhustoppen.