Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 23.05.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 49
Vis dagsorden

Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Ganløse

 

Beslutning

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.06.2013

Byrådet 28.08.2013

 

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 10.04.2013 at anmode om interessentkommunernes godkendelse af salg af en del af Vestforbrændings ejendom, beliggende Farumvej 82, Ganløse. Interessentkommunerne skal vedtage beslutningen om salg i henhold til I/S Vestforbrændngs vedtægt § 10, stk. 14.

 

Baggrunden for anmodningen om salg er, at der på ejendommen er et beboelseshus, som hidtil har været udlejet. I forbindelse med at lejemålet er fraflyttet, ønsker I/S Vestforbrænding ikke at fortsætte med udlejningsvirksomheden. Denne del af ejendommen ønskes derfor udskilt med henblik på salg. På den øvrige del af ejendommen er et deponi, som I/S Vestforbrænding fortsat ønsker at eje.

 

!/S Vestforbrænding anmoder i skrivelse af 16.04.2013 om samtykke til:

 

  • At Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse
  • At ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, og
  • At de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefelt & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætsstyrelsen om udstykning af ejendommen.

 

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at der gives samtykket til at I/S Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom beliggende Farumvej 82, Ganløse, og

2.    at salget sker under de vilkår I/S Vestforbrændings bestyrelse har godkendt.

 

Bilag

1. Bilag 1: Anmodning (1) om salg af en del af Vestforbrændings ejendom 16-04-2013 (Anmodning (1) om salg af en del af Vestforbrændings ejendom 16-04-2013.pdf)
2. Bilag 2: Anmodning (2) om salg af en del af Vestforbrændings ejendom 16-04-2013 (Anmodning (2) om salg af en del af Vestforbrændings ejendom 16-04-2013.pdf)
3. Bilag 3: VF bestyrelsesmøde 10 april 2013 - Indstilling pkt 3 (VF bestyrelsesmøde 10 april 2013 - Indstilling pkt 3.pdf)
4. Vestforbrænding vedtægt § 10 stk 14 (VF vedtægt paragraf 10.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden