Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 17.11.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 84
Vis dagsorden

Fjernvarme - Samarbejde og effiktivisering af fjernvarmesektoren

 

Beslutning

 

Til efterretning.

 

Gennemgang af sagen
Gennem et behov for udveksling af ekspertise, og muligheden for at opnå synergieffekter indledte Gladsaxe Fjernvarme et samarbejde med Gentofte Fjernvarme i efteråret 2014, med det formål at udveksle fælles erfaringer om muligheder og potentialer i fælles opgaveløsning i forbindelse med alle de opgaver, der er forbundet med at levere fjernvarme til borgerne i de 2 kommuner.

Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme ligner hinanden meget. Begge er kommunale forsyninger, som startede udbygning med fjernvarme i 80’erne, begge udbygger i dag til både private boliger og virksomheder og begge er en del af CTR. I begge kommuner har man det samme kundegrundlag, der udgøres af parceller, etageejendomme og erhverv.

 

Samarbejdet mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme har allerede resulteret i effektiviseringer på flere områder, men der er også udfordringer forbundet med at arbejde sammen som to kommunale forsyninger, der forhindrer realisering af yderligere potentiale. Samtidig er der fra statslig side taget skridt frem mod øgede krav om effektivisering af fjernvarmesektoren og krav om selskabsgørelse.

 

Samarbejdet er løbende blevet udviklet og der er fortsat potentiale for yderligere udvikling. Gladsaxe og Gentofte Fjernvarme arbejder i dag sammen på områder som:

 

·         Strategisk varmeplanlægning

·         Udbygning af fjernvarmenettene

·         Kundehåndtering

·         Økonomi

·         Markedsføring

·         Projektledelse

·         Drift af ledningsnettet

·         Daglig ledelse

Samarbejdet har gjort det muligt at igangsætte ambitiøse effektiviseringsprojekter, med langt større mål, end vi ville kunne opnå hver for sig. Samtidig er de to fjernvarmeforsyninger nu bedre rustet til at imødegå de kommende effektiviseringskrav fra Energitilsynet som varsles.

 

Nye krav til effektivisering

I oktober 2015 blev rapporten ”Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren” offentliggjort. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Ib Larsen i spidsen og er blevet til som følge af vækstpakken fra 2014.

 

I april 2016 blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg om, at effektivisere fjernvarmesektoren med 0,5 mia. kr. frem til 2020. Effektiviseringskravene vil omfatte de 200 største selskaber, der tilsammen står for de 85 procent af varmesalget (her i blandt Gladsaxe og Gentofte Fjernvarme). Af de 0,5 mia. kr. skal de centrale værker effektivisere for 115 mio. kr. Øvrige selskaber skal effektivisere for 385 mio. kr. Effektiviseringerne skal realiseres allerede i årene 2018 til 2020.

For Gladsaxe Fjernvarmes vedkommende, kan dette betyde et effektiviseringskrav på ca. 2,5 mio. kr./år.

 

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien ”Fjernvarme for Fremtiden”. Et element i strategien er krav til selskabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning.

Det forventes, at lovgivningen indenfor nærmeste fremtid kommer til at afspejle regeringsstrategien ”Forsyning for Fremtiden”, således at fjernvarmeforsyninger som Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme skal selskabsgøres.

 

Det præcise effektiviseringskrav for Gladsaxe Fjernvarme er endnu ikke kendt, men vil blive fastsat ud fra en årlig indberetning til Energitilsynet på baggrund af ensrettede standardkontoplaner og Benchmarking.

Det vurderes ikke som muligt at efterkomme de forventede effektiviseringskrav alene for Gladsaxe Fjernvarme, hvorfor der i lægges op til en analyse af forskellige aspekter i forbindelse med en selskabsgørelse af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, herunder hvilke synergier der kan opnås ved, at Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme indgår i et fælles selskab, punkt nr. 87.

 

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden