Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 56
Vis dagsorden

Ansøgning om midler til rammeaftale Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil 2017 - 2019

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Symfoniorkestret Copenhagen Phil har i en lang årrække givet koncert ved Gladsaxe Kommunes traditionsrige musikpriskoncert, hvor Gladsaxe Kommune hædrer et ungt lovende musiktalent med et rejselegat og en symfonisk koncert.

 

Sideløbende med Gladsaxe Kommunes samarbejde med Copenhagen Phil i forbindelse med musikpriskoncerten, har Gladsaxe Musik- og Billedskole også haft et samarbejde med Copenhagen Phil. Dette samarbejde har kørt de sidste tre år, og har betydet, at musikskoleelever har været igennem workshopforløb med Copenhagen Phil og har spillet sammen med orkestret på et værk til selve musikpriskoncerten.

 

Billedskoleelever har lavet kunstudstillinger, der relaterer sig til et værk, som spilles ved koncerten. Udstillingen har været vist i foyeren på selve koncertdagen.

 

Ifølge Gladsaxe Musik- og Billedskole har samarbejdet med Copenhagen Phil været et inspirerende og nytænkende musikpædagogisk udviklingssamarbejde, der har styrket de orkestermusikalske kompetencer hos de unge og øget den musikformidlende del omkring musikpriskoncerten.

 

Samarbejdet mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil har været muliggjort af en tre-årig rammeaftale, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog 13.08.2013, punkt 90.

 

Da rammeaftalen udløber i 2016 søger Gladsaxe Musik- og Billedskole nu om en ny tre-årig rammeaftale jf. bilag 1.

 

Gladsaxe Musik- og Billedskole foreslår følgende indhold i en ny rammeaftale:

 

2017: Visuelt orkesterværk

 • Visuelt værk, hvor billedkunsten via videoprojektioner på et stort lærred bag orkestret og den musikalske fremførelse komplementerer hinanden i en visuel musikalsk oplevelse
 • Workshopdag med musikskoleelever og billedkunstelever med fokus på den visuelle side af udtrykket
 • Fælles musikalsk og videoteknisk prøve på værket.

 

2018: Korværk

 • Værk skrevet til lejligheden af den anerkendte korpersonlighed og komponist Michael Bojesen. Deltagelse af Gladsaxe Musik- og Billedskoles pigekor
 • Workshop og fællesprøve med musikere fra Copenhagen Phil og både musikskoleelever og billedkunstelever
 • Billedkunstelever skaber nye kunstværker inspireret af fællesværket.

 

2019: Komposition med unge singer-songwritere

 • Særligt fællesværk med de unge singersongwriting-elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole. Værket skal bygge på de unges egne tekster og melodier
 • I værket indgår også 20 af Gladsaxe Musik- og Billedskoles mest dygtige og koncerterfarne på 6-8 år som kor
 • Billedkunstelever indgår i formatet med fokus på et tværæstetisk og tværmedialt udtryk.

 

Publikumsudvikling

Samarbejdet mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil har som sideeffekt udvidet bredden i publikum til musikpriskoncerten, idet Gladsaxe Musik- og Billedskoles elever, deres familie og venner nu også deltager som publikum.

 

Gladsaxe Musik- og Billedskole foreslår at udvide fokus til også at gælde Gladsaxe Kommunes musikfagligt interesserede unge inden for gymnasium, HF og folkeskolens mellemtrin og udskoling, således at disse inviteres særligt til musikpriskoncerten.

 

En rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil vil således bidrage til at udvide bredden i publikum og vise både udøvende og lyttende i alle aldre, at den symfoniske musikgenre udvikler sig og er i fuld vigør i Gladsaxe Kommune.

 

En rammeaftale vil desuden understøtte Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens tema ”En arena for talent og elite”, idet den støtter talenter i deres udvikling og i at udfolde deres potentiale, giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste plan og giver rum for nye udfoldelsesmuligheder.

 

Økonomi

Rammeaften vil løbe i perioden 2017-2019 og omfatte tre musikpriskoncerter. Udgifterne forbundet til rammeaftalen fordeler sig som anvist nedenfor:

 

2017: 73.700 kr.

2018: 79.800 kr.

2019: 83.000 kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at midlerne til rammeaftalen finansieres af de kulturelle udviklingsmidler.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

 1. at forslag til rammeaftale godkendes, og
 2. at de årlige tilskud på henholdsvis 73.700 kr. (i 2017), 79.800 kr. (i 2018) og 83.000 kr. (i 2019) finansieres af de kulturelle udviklingsmidler.

Bilag

1. Bilag 1: Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil (Ansøgning rammebevilling Musikpriskoncertermaster.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.08.2013, Punkt 90 (Åben)

 

 

Vis dagsorden