Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 66
Vis dagsorden

Meddelelser fra mødet

 

Pia Skou spurgte til status for scenetæppet i Festsalen. Børne- og Kulturforvaltningen oplyste, at der er bestilt et nyt neutralt scenetæppe til salen.

 

Pia Skou spurgte endvidere til spørgsmålet om driften af skolebaner kan overgå til idrætsanlæggene. Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at undersøge sagen.

 

Anne Backlund omtalte de opsatte stenbænke ved Bagsværd Fort. Bænkene er kolde og bruges derved ikke af borgerne. Opfordring til ikke at opsætte yderligere stenbænke.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden