Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 95
Vis dagsorden

Meddelelse: Helhedsplan for Hovedbiblioteket

 

I forbindelse med fremlægning af bibliotekets årsberetning var et af de tre centrale fremadrettede indsatsområder, at bibliotekets ledelse ønskede at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for indretning af hovedbiblioteket.

 

Biblioteksverdenen i Danmark er i stærk udvikling og skal i fremtiden udfylde flere roller end alene at være formidler af litteratur til borgerne i landets kommuner. Konkret ønsker bibliotekets ledelse at udnytte husets m2 på en anden måde end den måde de anvendes og er indrettet i dag – herunder at skabe flere borgerrettede m2 og optimere adgangsforholdene. Biblioteket ønsker udover at være et centralt samlingssted for litteratur og læring, at være i stand til at facilitere arrangementer, skabe moderne mødesteder, give adgang til læring og undervisning samt understøtte digital udvikling for Gladsaxe Kommunes borgere.

 

Bibliotekets ledelse har været i dialog med Ejendomscenteret om sagen, og i august 2013 vil der kunne underskrives kontrakt med Bjarrum arkitekter. Bjarrum arkitekter har tidligere indrettet Tåstrup Bibliotek, Ørestad Bibliotek og Hovedbiblioteket i København.

 

Udgifter til helhedsplanen afholdes som udgangspunkt inden for bibliotekets driftsbudget.

 

Helhedsplanen forventes færdig ultimo 2013. Planen forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

 

Første fase i indretningsarbejdet påbegyndes i 2014.

 

 

Til efterretning.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden