Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 83
Vis dagsorden

Idrætsevent 2013: Fodboldkamp 20. maj og Idrættens dag 2. juni

 

Beslutning

 

Til efterretning.

 

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 05.02.2013, Punkt 12, rammeplan for ’Idrætsevent’ 04.05.2013 på Gladsaxe Stadion og afsatte 135.000 kr. til formålet. Idrætsevent’en måtte udsættes på grund af den meget kolde vinter. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 02.04.2013, Punkt 45, at ’Idrætsevent’en’ blev delt i to arrangementer, den gratis fodboldkamp og idrætsaktiviteter på området. Fodboldkampen blev afviklet 2. Pinsedag 20.05.2013 efter aftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe, og Idrættens Dag (som dagen blev kaldt) blev afviklet 02.06.2013 sammen med sæsonåbning af Friluftsbadet.

 

Der er udarbejdet afrapportering, bilag 1. Den viser, at det næsten lykkedes at nå de opstillede succeskriterier på trods af opdelingen af den oprindeligt tænkte event.

 

Til Idrættens Dag var der 600 mennesker, der kiggede forbi mod ønskeligt 1.000. Der var 2.057 tilskuere til fodboldkampen mod ønskeligt 3.500. Forventningen var 20 aktiviteter fra 10 aktører, hvilket blev indfriet med 25 aktiviteter fra 29 aktører, hvoraf de 24 var foreninger.

 

De afsatte midler er i stor udstrækning anvendt til annoncering, øvrig PR samt indkøb af rekvisitter. Disse er indkøbt med genbrug for øje, idet Idrættens Dag ønskes gentaget.

 

Idrætschef Holger Kortbek deltager under punktet og vil uddybe tankerne om fremtidig afholdelse af Idrættens Dag.

 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

 

Bilag

1. Bilag 1: Afrapportering af 'Idrætsevent 2013' (Afrapportering af 'Idrætsevent 2013'.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2013, Punkt 12 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.04.2013, Punkt 45 (Åben)

 

 

Vis dagsorden