Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 86
Vis dagsorden

Meddelelser

 

Ole Skrald Rasmussen efterspurgte en vurdering af de afledte driftsudgifter på sigt som følge af flere cykelstier. Han efterspurgte desuden et overblik over cykelstinettet og en vurdering af det fremtidige behov. Endelig opfordrede han til at inddrage overvejelser om, hvordan snerydning afvikles på smalle cykelstier.

 

Ivan Christensen svarede, at når sagen vedrørende etablering af cykelstier på Aldershvilevej og Triumfvej forelægges udvalget efter endt høring, vil afviklingen af snerydning indgå i den samlede afvejning.

 

Han orienterede endvidere om, at en temadrøftelse om den fremadrettede prioritering af cykelstier vil blive forelagt udvalget senere på året når budgettet var vedtaget.

 

Flemming Holst gjorde opmærksom på ulovligt parkerede lastbiler på Ring 3 nær ved Buddinge Station og foreslog, at der arbejdes med en form for kampagne, hvor der sættes målrettet ind.

 

I forlængelse heraf bad Ole Skrald Rasmussen om, at udvalget får forelagt en status på den kommunale parkeringskontrol.

 

Flemming Holst spurgte ind til muligheden for at samarbejde med Novo Nordisk om at reducere trafikbelastningen i og omkring Bagsværd Erhvervskvarter.

 

Philip Hartmann svarede, at der allerede er en dialog i gang, og at Novo Nordisk desuden deltager i projektet ”Smart mobility” i regi af Loop City-samarbejdet.

 

Klaus Kjær gjorde opmærksom på, at fortov er inddraget i forbindelse med byggeriet af Henriksgården i Bagsværd, og at det betyder, at der ikke er adgang til standeren ved lysreguleringen.

 

Britt Vorgod Pedersen lovede, at forvaltningen undersøger sagen.

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden