Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 25
Vis dagsorden

Sport2Go Gladsaxe, opsamling og evaluering 2012

 

Beslutning

 

Til efterretning.

 

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har indgået partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn om medvirken i projekt Sport2Go i perioden 2012-2014. Opsamling og evaluering af projektets to aktivitetsperioder i 2012 er vedlagt, bilag 1.

 

Styregruppen for projektet har fundet, at det på trods af indsatsen og de to perioders skiftende profil ikke er lykkedes i tilfredsstillende grad at etablere et fleksibelt idrætstilbud, der kan tiltrække børn og unge.

 

Aktivitetsudbuddet har i udgangspunktet været fint, men der har ikke været så mange tilmeldte, så det kunne få karakter af en ungdomsaktivitet.

 

Det er derfor aftalt at holde en timeout i 2013, hvor styregruppen kan indfange input og erfaringer fra de andre Sport2Go projekter. Kommunekonsulent Morten Lindkjær Jensen fra DGI og idrætskonsulent Pia Bagger deltager derfor fortsat i DGI’s netværk omkring Sport2Go.

 

Styregruppen følger udviklingen inden for foreningsudvikling generelt og i Gladsaxe, og styregruppen afholder møde i oktober 2013 med henblik på stillingtagen til Sport2Go i Gladsaxe.

 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

 

Bilag

1. Bilag 1: Sport2Go redegørelse 2012 (Sport2Go redegørelse 2012.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2012, Punkt 11 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 10.04.2012, Punkt 45 (Åben)

 

Vis dagsorden