Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 64
Vis dagsorden

Meddelelse: Venteliste GIF Gymnastik

 

Lars Abel har anmodet om, at orientering om GIF Gymnastiks venteliste, bliver givet på Folkeoplysningsudvalgets møde 09.06.2016. Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at give Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samme orientering.

 

På baggrund af møde mellem GIF Gymnastik og Børne- og Kulturforvaltningen er der udarbejdet notat om GIF Gymnastiks venteliste, bilag 1.

 

Til efterretning.

 

Bilag

1. Bilag 1: Notat om venteliste GIF Gymnastik (Notat om venteliste GIF Gymnastik.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden