Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 23.02.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 41
Vis dagsorden

Høje Gladsaxe, prækvalifikation af boligsocial helhedsplan 2017-2020

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

3B har på vegne af de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe ansøgt Landsbyggefonden om prækvalifikation af en boligsocial indsats i Høje Gladsaxe i 2017-2020.

 

Støtte fra fonden forudsætter, at kommunen anbefaler indsatsen og sagen forelægges med henblik på en foreløbig anbefaling af helhedsplanen.

 

Byrådssekretariatet bemærker:

 

1. Ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser sendes til Landsbyggefonden via kommunen, og projekterne godkendes ad to omgange.

 

Først foretages en prækvalifikation af ansøgningen på skitseplan, og siden udarbejder de prækvalificerede boligorganisationer en konkret helhedsplan, der godkendes endeligt af kommune og Landsbyggefond.

 

Under prækvalifikationen anbefaler kommunen alene ansøgningen over for Landsbyggefonden ved at tilkendegive, at den skitserede indsats vurderes som værende relevant i løsningen af afdelingernes boligsociale udfordringer.

 

2. Den boligsociale helhedsplan indgår i samarbejde mellem boligorganisationerne i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Kommune, og tiltaget er en del af den samlede indsats i området.

 

Prækvalifikationsansøgningen har været forelagt Rådet for Social Balance og Direktørmødet.

 

Den boligsociale helhedsplan vil blive rettet mod følgende indsatsområder:

-       Tryghed og trivsel

-       Kriminalpræventiv indsats

-       Uddannelse og beskæftigelse

-       Forebyggelse og forældreansvar

 

Prækvalifikationsansøgningen jf. bilag 1, danner rammerne for den kommende boligsociale helhedsplan, hvor de konkrete mål og indsatser vil være nærmere beskrevet.

 

Helhedsplanens aktiviteter og finansiering vil i forbindelse med planens udarbejdelse blive forelagt de relevante fagforvaltninger og udvalg.

 

3. Den samlede udgift for projektet anslås over en 4-årig periode til 17,3 mio. kr.

 

Landsbyggefonden forudsætter normalt i sin behandling af sagen lokal medfinansiering på 25 % fra kommunen og boligorganisationen. Den lokale medfinansiering udgør 4,63 mio. kr.

 

Kommunens udgifter til boligsociale indsatser forudsættes afholdt inden for rammerne af budgettet af de forvaltninger, som aktiviteterne hører under.

 

Byrådssekretariatet indstiller,

 

1. at ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan 2017-2020 i Høje Gladsaxe anbefales over for Landsbyggefonden.

Bilag

1. Bilag 1: Høje Gladsaxe; Prækvalifikationsansøgning 2017-2020 (HG - prækvalifikation 2017-2020.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden