Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 92
Vis dagsorden

Gladsaxe Film- og Videoklub, ansøgning

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Gladsaxe Film- og Videoklub på 14.000 kr. i aktivitetstilskud for 2013, se bilag 1 og 2.

 

Klubben har efter år med tilbagegang oplevet en fremgang på

35 % og tæller i dag 22 medlemmer.

 

I den overståede sæson, primo september til ultimo maj har klubben haft en lang række kurser, hvor medlemmerne har undervist hinanden i forskellige emner. Herudover har klubben haft eksterne foredragsholdere og deltaget i konkurrencer.

 

I foråret har de filmet en OBS-udsendelse for Dansk Kvindesamfund og har i sommeren optaget dette års Aldershvilestævne.

 

Økonomi

Gladsaxe Film- og Videoklub ansøger om 14.000 kr., hvoraf 3-5.000 kr. forventes anvendt på istandsættelse af foreningens klublokale. Istandsættelsen af klublokalet fremgår ikke af det medsendte budget, se bilag 3.

 

Der ydes ikke støtte til almindelig istandsættelse af klublokaler. Det forelås, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. svarende til det niveau Gladsaxe Film- og Videoklub tidligere har modtaget.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at der bevilges 10.000 kr. i aktivitetstilskud for 2013,
  2. at det betinges, at midlerne ikke går til istandsættelse af klublokalet, og
  3. at tilskuddet finansieres af puljen til kulturelle foreninger.

Bilag

1. Bilag 1. Ansøgning fra GFV (Bilag 1. Ansøgning. GFV.pdf)
2. Bilag 2. Ansøgningsskema. GFV (Bilag 2. Ansøgningsskema. GFV.pdf)
3. Bilag 3. Budget 2013. GFV (GFV, Bilag 3. Budget 2013.pdf)
4. Bilag 4. Regnskab 2012. GFV (GFV, Bilag 4. Regnskab 2012.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden