Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 26
Vis dagsorden

Tema til Gladsaxedagen 2013

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Gladsaxedagen 2013 afholdes 24.08.2013.

 

Fagudvalgene skal på deres møder i februar/marts behandle forslag til tematiske telte til årets Gladsaxedag. Temaerne videresendes til Økonomiudvalget, der i april fastlægger årets temaer.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på den baggrund, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslår følgende tema til Økonomiudvalget:

 

NATURlig aktiv

 

Temaet omhandler et aktivt udeliv, grønne oplevelser med bevægelse, aktiviteter udendørs, miljø, bæredygtighed, transport på gå-ben, cykel og el-cykel, brug dit nærområde, lån en familie-natur-rygsæk og mål ph-værdi, ”grønne temakasser” fra Grønt Idecenter, fokus på affaldshåndtering, CO2, madspild, Bagsværd Fort mv.

 

Temaet giver mulighed for et bredt tværgående samarbejde og lægger sig også fint op ad den kommende CO2 og Miljøplan.

 

Temaet tænkes bredt, så også Grønnemose Skoles idræts- og bevægelsesprofil kan præsenteres som eksempel på, hvordan en aktiv livsstil kan integreres i praksis i skoletiden.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at ”NATURlig aktiv” foreslås som tværgående tema.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden